Pentagram inristat på ett bord
Källor: Pixabay

Sverige har ett av världens friaste politiska system. I nuläget finns det 8 stora partier – 9 om man räknar med Feministiskt Initiativ – men ute i våra städer och bygder finns det betydligt fler. Många klagar över att politiken idag är grötig, och att ingen av partierna på allvar engagerar sig i ideologi. På många punkter för man en politik som liknar grannpartiets, och det är bara i enskilda frågor som åsikter skiljer sig. Alliansen har i år gått till val som en sammansvetsad enhet vilket gör att man kan undra över vad det är för skillnad mellan att rösta på Moderaterna och Kristdemokraterna. I det rödgröna blocket är avgränsningarna något mer tydliga men bortsett från Sverigedemokraterna, som driver sin invandringsfientliga politik, är retoriken ungefär densamma bland de övriga partierna. Bättre välfärd, äldreomsorg och sjukvård. Alla ska ha det bra!

I vårt avlånga land finns det dock de som anser att en del högst specifika saker borde få större fokus. Det rör sig ofta om enfrågepartier, men när man lyfter på locket så ser man att de ofta har en mer omfattande syn på hur landet ska regeras. Här listar vi några av de märkligaste partierna som fick röster i det senaste valen.

  1. Satanistiskt initiativ

Partiet Satanistiskt Initiativ deltog i sitt första val 2014 med föga framgång. Deras hjärtefråga är mänsklighetens undergång. På ett politiskt plan vill man göra allt man kan för att på snabbast möjliga sätt nå dit. Även om grundidén är domedagsorienterad så har man inga konkreta förslag på hur detta ska åstadkommas. I en intervju med Arbetet målar man upp sig som ett reaktionärt parti. Om de skulle ingå i riksdagen kommer de med hög sannolikhet att stå bakom alla förslag som ökar osämja i landet och som främjar förstörelsekraft. Detta innefattar bland annat ett kärnvapenprogram, avskaffande av hastighetsbegränsningar på våra vägar och storsatsningar på fossila bränslen.

  1. Technopartiet

Rejvprofilen Damien Eie startade, med några likasinnade, Technopartiet inför valet 2014 när ilskan mot att polisen stänger ner deras fester blev för stor. I en intervju anger han att det är rent hyckleri att man hänvisar till drogbruk som bakomliggande anledning – ”det är mer knark på Stureplan”, säger han också. Han menar att andra nöjen som alkohol och online casino är lagliga, så varför ska inte rejv få vara det? Generellt så vill partiet införa en mer liberal drogparti i likhet med Georgien, Portugal och Tyskland. Han anser även att man ska avskaffa stängningstider på krogar och klubbar. Detta då han tror att det leder till ökade våldsamheter ute på våra gator när folk, i sitt euforiska tillstånd, tvingas gå vidare för kvällen.

  1. Raggarpartiet

Raggarpartiet är mer specifika än namnet kanske först antyder. Vad gillar raggare mest? Att köra bil! Därför är de starkt kritiska mot de senaste årens höjningar av bensinskatterna. I år gick man till val på att man skulle sänka bensinskatten med 50%. På partiets hemsida är det tydligt att de värnar om de svaga i samhället. De anser att politikerna och ”vanliga människor” lever helt skilda liv och att politiker därför inte kan begripa vad vi dödliga behöver.

  1. Kalle Anka-partiet

Partiet som inte existerar! Detta är ett fiktivt parti som trots dess icke-reella status varje år får uppemot hundra röster. Partiet ”startades” inför valet 2002 av Bosse Persson. Han tryckte upp 1000 valsedlar för partiet och lät dessa cirkulera. Bosse Persson har registrerat ett fyrtiotal partier hos Valmyndigheten. Partierna har namn som Tomte-partiet, nej tack jag är en unik människa-partiet, Traktorpartiet och Vikingapartiet. Här finns ett tydligt mönster.

  1. Finalpartiet

Partiets namn avslöjar inte vid första anblick deras morbida enfrågepolitik. Namnet hänvisar till deras hjärtefråga, rätten till assisterat självmord. Den enklaste lösningen anser partiet uppnås om man har till försäljning ett finalpiller på apoteket. Det assisterade självmordet är främst till för pensionärer anser man och med deras egna retorik skulle det innebära att man har rätten till ett värdigt liv.