Raskaus ilmenee yhä enemmän myöhemmässä elämässä.
Lähde: Wikimedia

Ensimmäistä kertaa koskaan useammat naiset tulevat raskaiksi yli 30-vuotiaina kuin kaksikymppisinä. Samalla teiniraskaudet ja aborttien määrä ovat laskussa länsimaiden osalta. Aiemmin valtaosa naisista sai ensimmäisen lapsensa 20-30-vuotiaina. Tiedot perustuvat tilastoihin, joita on kerätty niin Pohjois-Amerikassa kuin Euroopassakin.

Yleinen elintason nousu, lääketieteen kehittyminen sekä naisten aseman parantuminen työelämässä kautta linjan  ovat osaltaan nostaneet raskaaksi tulevien ikää. Nykyään jopa yli 40-vuotiailla naisilla on mahdollisuus tulla äideiksi. Myöskään yksinhuoltajia ei kummeksuta kuten aiempina vuosikymmeninä. Osa naisista päättääkin hankkia lapsen vanhemmalla iällä ilman kumppania.

Monet julkisuuden henkilöt ovat omalla esimerkillään innostaneet nuoria naisia siirtämään omaa äitiyttään. Kuuluisia naisia, jotka ovat tulleet äideiksi yli 35-vuotiaina ovat Kirsten Dunst, Meghan Markle, Brooke Shields, Eva Longoria, Jennifer Lopez, Gwen Stefani, Céline Dion, Mariah Carey, Nicole Kidman ja Julianne Moore.

Lapsettomuuden monet syyt

Vielä muutama vuosikymmen sitten vanha ajattelutapa oli voimissaan. Yksin elävää, lapsetonta yli 30-vuotiasta naista katsottiin hieman oudoksuen. Vuosisatoja sitten tällaista naista saatettiin pitää huonomaineisena tai jopa noitana. Nykyään, sukupuoliroolien tasoittuessa, naisilla on mahdollisuus toteuttaa itseään omien ehtojensa mukaan. Äitiyden siirtäminen uran vuoksi hamaan tulevaan on täysin normaalia, ja siihen jopa kannustetaan.

Muita syitä on naimisiinmenon lykkääminen. Monet parit eivät mene välttämättä lainkaan naimisiin. Toisaalta se ei myöskään enää ole kulttuurin sanelema välttämättömyys lasten hankkimiselle. Eräs kasvava syy lapsettomuuteen ovat myös ympäristötekijät ja huoli maapallon tulevaisuudesta. Väestönkasvu maailmalla on suuri uhka ympäristölle ja myös tämä pohdituttaa monia lasta harkitsevia.

Monen henkilökohtainen elämäntilanne on kaksikymppisenä sellainen, ettei lapsi mitenkään mahtuisi mukaan menoon. Kumppani ehtii vaihtua useaan otteeseen, eikä vakiintuminen ole mielessä vielä vuosiin. Epävarmuutta voi olla niin työtilanteen kuin taloudellisenkin tilanteen osalta. Lisääntyneet pätkätyöt, halu kerätä kokemusta ulkomailla, matkustella ja nähdä maailmaa menevät leppoisan perhe-elämän edelle.

Korkeasti koulutettujen naisten osuus on myös kasvanut merkittävästi. Osassa länsimaita yliopistosta valmistuneiden naisten osuus on noussut miehiä korkeammaksi. Yhä useampi nainen valitsee uran äitiyden kustannuksella ja siirtää sen näin vuosilla eteenpäin.

Suurin syy on kuitenkin valinnan vapaus. Ehkäisyn helppous, abortin mahdollisuus ja lapsettoman sinkkuelämän ollessa yksi elämänvalinta muiden joukossa ei ole ihme, että yhä useampi nainen siirtää äitiyttä tai jättäytyy lasten tekemisestä kokonaan. Nykyään voi myös jäädyttää munasarjansa tai hankkia lapset hormonihoitojen avulla jopa yli 40-vuotiaana.

Tilastoja äitiydestä (Suomi):

  • Ensisynnyttäjien ikä on noussut tasaisesti. Nykyään keski-ikä on 29,1 vuotta
  • Vertailun vuoksi mainittakoon, että Yhdysvalloissa äidiksi tullaankeskimäärin 26,2 vuotiaana
  • Isäksi tullaan Suomessa keskimäärin 31,2 vuotiaana
  • Kantasuomalaisten syntyvyyden laskiessa on ulkomaalaistaustaisten naisten osuus synnyttäjinä kasvanut.
  • Vuonna 2017 Suomessa syntyi vähemmän lapsia kuin viimeiseen 100 vuoteen (reilut 50 000)

Teiniraskaudet selkeästi vähentyneet

Samalla, kun ensisynnyttäjien keski-ikä on noussut, ovat teiniraskaudet vähentyneet lähes kaikissa länsimaissa. Vielä vuonna 2000 15,9 tuhannesta 15-17-vuotiaasta tytöstä Suomessa tuli raskaaksi. Nykyään luku on pudonnut 6,3:een raskauteen tuhatta teiniä kohden. Trendi heijastelee Pohjois-Eurooppaa ja Pohjois-Amerikkaa, joissa on nähty vastaava pysyvä pudotus teiniraskauksien määrässä.

Vielä 1990-luvulla teiniraskaudet olivat jyrkässä nousussa laman ja heikentyneen terveydenhuollon sekä hajanaisen ehkäisyvalistuksen johdosta. Terveystiedon leviämisen ja terveydenhuollon paranemisen myötä ovat myös raskausluvut lähteneet alenemaan. Humalahakuisen juomisen vähenemisellä ja alkoholikulttuurin muutoksella eurooppalaisemmaksi on myös ollut vaikutuksensa trendin kääntymiseen.

river belle

Lapsettomuuden syynä voi olla puhtaasti myös oma nautinnonhalu ja vapaudenkaipuu. Ilman ylimääräisiä velvoitteita tai taloudellisia rasitteita voi säästyneitä rahoja sijoittaa huoletta vaikkapa nettipeleihin. Poimi joutessasi houkuttelevat kasinobonukset kotiin River Belle kasinolta.

Hyödyt myöhäisestä äitiydestä

Myöhemmällä iällä äidiksi tulossa on monia hyötyjä. Yli 30-vuotiaat ovat paremmin koulutettuja, heillä on enemmän elämänkokemusta ja yleensä omat tavoitteet ovat jo selvillä. Nuorena kouluttauduttaessa ja uraa luotaessa oma aika on rahanarvoista. Mitä arvokkaampaa jokainen tehokas tunti naiselle on, sitä järkevämpää yleensä on myös lykätä lasten hankkimista.

  1. Ajattelukyky tehostuu

Tutkimusten mukaan lasten kasvattaminen myöhemmällä iällä terävöittää ajattelukykyä, lisää verbaalista muistia ja yleistä hahmotuskykyä sekä ongelmien ratkaisukykyä. Elämänkokemus auttaa suhtautumaan asioihin rauhallisemmin ja vähemmällä stressillä. Elämää nähnyt tuntee jo itsensä, omat tapansa ja tunneskaalansa. Tätä taustaa vasten lasten hoitaminen ja kasvattaminen on helpompaa, kun ei tarvitse ohessa etsiä itseään tai prosessoida omaa kasvutarinaansa.

  1. Lapset altistuvat vähemmän vahingoille

Iän tuoman kokemuksen, ja usein rauhallisemman elämäntyylin myötä, myös lasten altistuminen loukkaantumisille tai satunnaisille vahingoille vähenee. Vuonna 2012 tehdyn brittiläistutkimuksen mukaan 20-30-vuotiaiden äitien lapset olivat noin 15 % alttiimpia loukkaantumisille,  yli 30-vuotaisiin äiteihin verrattuna. Tutkimuksessa otettiin huomioon sairaalakäyntien määrä ja muut olosuhteet.

  1. Iäkkäämpien äitien lapset ovat käytökseltään kypsempiä

Mitä vanhemmat edellä, sitä lapset perässä. 30- tai 40-vuotias äiti osaa suhtautua lasten kasvattamiseen tyynesti  ja tuoda , samalla jämäkkyyttä elämänrytmiin. Hollantilaistutkijat havaitsivat sen, että yli 31-vuotiaat äidit toruivat tai rankaisivat lapsiaan fyysisesti huomattavasti harvemmin, kun heitä verrattiin tätä nuorempiin äiteihin. Rauhallisempi käytös heijastuu luonnollisesti lasten kehitykseen.

  1. Parempi taloudellinen tilanne

Oma ura ja rahan säästäminen ovat usein syynä lasten teon lykkäämiseen. Yli 30-vuotias uraäiti on työvuosinaan ehtinyt jo kerätä sievoisen pesämunan. Parhaassa tapauksessa muhimassa on sijoituksia, joista kertyy säännöllisiä passiivisia tuloja. Kun lapsi kasvaa, ja äiti palaa työelämään, pitkä ura takaa nuorempia paremman palkan. Tämä puolestaan antaa lapsille paremmat kasvuolosuhteet. Tämä puolestaan heijastuu niin koulun käyntiin, yleiseen hyvinvointiin kuin älylliseenkin kehitykseen.

  1. Elinaika pitenee

Amerikkalainen Menopause-julkaisu teki taannoin tutkimuksen iäkkäämpien äitien elinaikaennusteesta. Tulokset yllättivät. Äidit, jotka hankkivat ensimmäisen lapsensa yli 33-vuotiaana, elävät nuorempiaan tuplasti todennäköisemmin 95-vuotiaiksi. Tätä taustaa vasten näyttää siltä, että myös kypsemmät vanhemmat ehtivät nauttia lastensa kasvusta aikuisiksi, siinä missä parikymppinen nuoriparikin.